986912900 / 653395154 / 692255661 oficinatecnica@ingenieriariasbaixas.com

Construíndo o futuro

 

Ingeniería Riasbaixas

Rías Baixas encárgase do asesoramento, os proxectos e a xestión en tódalas fases do proceso. Ofrece cobertura técnica dende a idea inicial ata as xestións precisadas para dar por finalizado o proxecto.
A empresa complementa a súa actividade realizando tódolos proxectos e xestións relacionados co medioambiente, tanto en actuacións integrais coma puntuais.
Rías Baixas conta con unha ampla experiencia de xestión na administración local, autónomica e estatal.
O compromiso coa calidade, a innovación, o medio ambiente e a seguridade son os nosos principais valores.

Enxeñaría

enxeñaría e construción

Xestión ambiental

medio ambiente

Seguridade industrial

e protección contra incendios

Ingeniería Riasbaixas

É a empresa que constitúe a área de enxeñaría e construcción do grupo Rías Baixas.

Adícase á realización de:

 • Asesoramento en Urbanismo Industrial
 • Enxeñería de detalle
 • Xestión Integral de Proxectos
 • Proxectos de Nova Construcción, Reforma ou Demolición
 • Direccións de Obra
 • Coordinación de Seguridade e Saúde na obra
 • Proxectos de Actividade
 • Cálculo de Estruturas
 • Proxectos de Centros de Transformación
 • Proxectos de Instalacións Eléctricas de Alta e Baixa Tensión
 • Proxectos luminotécnicos de Alumeado Ornamental e Alumeado Público
 • Marcaxe CE de productos e maquinaria
 • Informes Técnicos e Periciais
 • Obtención de licenzas e permisos
 • Análise do proceso produtivo e propostas de mellora
 • Asistencia técnica na montaxe de maquinaria e instalacións industriais

 

Seguridade Industrial

É a empresa que compón a área do desenvolvemento de proxectos de seguridade industrial e protección contra incendios.
Adícase á realización de Proxectos de:

 • Protección Contra Incendios (PCI)
 • Almacéns de Produtos Químicos (APQ)
 • Instalacións Petrolíferas (IP)
 • Instalacións de Gas (IG)
 • Instalacións de Equipos a Presión (EP)
 • Instalacións de Ventilación e Climatización
 • Instalacións Térmicas e Frigoríficas
 • Instalacións de Enerxías Renovábeis
 • Instalacións de almacenamento e recepción de G.L.P.
 • Plans de autoprotección e de emerxencias
 • Auditorías enerxéticas e propostas de mellora da eficiencia enerxética
 • Inscripcións e modificacións no rexistro industrial
 • Legalización das diversas instalacións
 • Xestións de Declaración Catastral

seguridad industrial y protección contra incendios

Es la empresa que compone el área del desarrollo de proyectos de seguridad industrial y protección contra incendios.
Se dedica a la realización de Proyectos de:

 • Protección Contra Incendios (PCI)
 • Almacenes de Productos Químicos (APQ)
 • Instalaciones Petrolíferas (IP)
 • Instalaciones de Gas (IG)
 • Instalaciones de Equipos a Presión (EP)
 • Instalaciones de Ventilación y Climatización
 • Instalaciones Térmicas y Frigoríficas
 • Instalaciones de Energías Renovables
 • Instalaciones de almacenamiento y receptoras de G.L.P.
 • Planes de autoprotección y emergencia
 • Auditorías energéticas y propuestas de mejora de eficiencia energética
 • Inscripciones y modificaciones en el registro industrial
 • Legalización de las diversas instalaciones
 • Gestiones de Declaración Catastral

Xestión Ambiental

É a empresa do grupo Rías Baixas encargada de proporcionar tódolos servizos relacionados co medio ambiente.

Adícase á realización de:

 • Estudos e avaliacións de impacto ambiental
 • Estudos de calificación ambiental
 • Memorias ambientais
 • Autorizacións Ambientais Integradas (IPPC)
 • Memorias Ambientais para Actividades Clasificadas
 • Informes e actuacións en solos contaminados
 • Autorizacións e xestións de residuos
 • Autorizacións de verquidos
 • Tratamento e depuración de augas
 • Certificacións de ISO, EMAS, etc.
 • Xestións de subvencións

 

Contacto

oficinatecnica@ingenieriariasbaixas.com
Dirección: Porriño
Pol. Ind. A Granxa, Parc. 260 edificio comercial local 24, 36475 O Porriño

Teléfono: 986912900 / 653395154

Dirección: Coruña
Avda Finisterre, 129 3º A, 15270 Cee

Teléfono: 698121981

Envíanos unha mensaxe sen compromiso